שמה של ירושלים

שמה של ירושלים נישא בפי כל. היא מוקד לסיכסוכים, ומקור לגעגועים לאנשים בכל רחבי העולם. אבל כמה מהם באמת מכירים את העיר הזו, ומי מהם יודע מהיכן קיבלה העיר, הכל כך טעונה הזו, את שמה, ואיך, מתוך שבעים שמות שונים, היא מזוהה דווקא עם השם- ירושלים?


תיעודים ראשונים לשם ירושלים

בעבר נטען כי ירושלים הוזכרה לראשונה בתעודות אבלה מהאלף השלישי לפנה"ס, אשר נמצאו בסוריה. כיום מקובל להאמין כי שמה של ירושלים הוזכר לראשונה בכתבי המארות המצריים מן המאה ה-19 לפנה"ס. בכתבים אלו נקראה ירושלים, לא בשמה הנוכחי, אלא "אשאמם" או "רשלמם". מאוחר יותר הוזכרה ירושלים במכתבי אל עמרנה מן המאה ה-14 לפנה"ס, בשם אורוסלימה.

בספר בראשית הוזכר מלכיצדק, מלך שלם. נהוג לחשוב כי שלם הוא שמה שם ירושלים, והיא קוראה על שם האל שלם. תוספת הביטוי "ירו" לשם מלווה בשני הסברים. ההסבר הראשון מתייחס לשורש השמי י.ר.ה. שמשמעותו היא לבנות או לייסד, כך שהמשמעות של שם העיר היא "העיר אשר ייסד האל השלם". מקורו של ההסבר השני הוא בשם שנתן לה אברהם "הר ה' יראה", בצירוף הביטוי "שלם", יוצר את השם המלא.שמותיה של ירושלים

שמותיה של עיר הקודש הם: ירושלים, שלום, יראה, יבוס, גלעד, לבנון, גיא חזיון, דלתות העמים, במות, נחלה, ציון, שדה יער, מנוחה, אריאל, כיסא ה', עיר דוד, יפה נוף, הר ציון, ירכתי צפון, קריית מלך רב, הר מועד, יפה, בתולה, כלה, אשת נעורים, רבתי עם, רבתי בגויים, שרתי במדינות, עיר שחברה לה, בית תפלה, מגדל עדר, מצודה, ידידות, דרושה, מרום, ים, משוש כל הארץ, בעולה, חפצי בה, אבן מעמסה, אפרתה, עיר לא נעזבה, גילה, עדן, גן ה', הר מרום, ה' קדושים, עקרה, מוריה, הר גבוה, עיר היונה, קריה נאמנה, עיר הצדק, הר הקדש, הר חמד, גבעת הלבונה, עיר הנגב, הר מרום ישראל ושם חדש אשר פי ה' יקבנו.